Liên hệ

KCN Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội

(04) 675.4.675

(04) 675.4.777

haitienpaper@gmail.com

www.haitien.com.vn