Khách hàng
Hệ thống nhà sách FAHASA

Công ty CP Phát Hành Sách Thành Phố Hồ Chí Minh - FAHASA

Siêu thị BigC

Hệ thống các siêu thị BigC tại Việt Nam

Mega Market

Công Ty TNHH Mega Market Việt Nam

VinMart

VinMart là hệ thống siêu thị thuộc tập đoàn VinGroup, Việt Nam.